{{ 'Go back' | translate}}

Påstander om EAT-Lancet-rapporten: Imøtegåelse eller illustrasjon?

DEBATT: Mye av kritikken fra Animalia og Matprat synes å basere seg på stråmannsargumentasjon der vi tillegges meninger vi ikke har gitt uttrykk for.