{{ 'Go back' | translate}}

Du fortsetter å skuffe meg, Kleppe

Det har for meg ingen hensikt å prøve imøtegå noen av dine argumenter.