{{ 'Go back' | translate}}

NTNU sover i timen

Det fremstår som nokså paradoksalt og kunnskapsløst at NTNU selv utelater funksjonshemning fra studiene om likestilling og mangfold.