{{ 'Go back' | translate}}

I mange områder ser en nå snart flere ørn enn måser

Hvor mye må enkeltutøvere i reindriftsnæringa akseptere som «sitt bidrag» for å sikre ørnebestanden?