{{ 'Go back' | translate}}

Idrettsrådet kritisk: Noen vil føle seg urettferdig behandlet

Helsedirektoratet åpnet onsdag for organisert trening med restriksjoner. Idrettsrådet i Stavanger stiller seg kritisk til måten dette ble gjort på selv om det åpner for mange lokale klubber.