{{ 'Go back' | translate}}

Kjære sveibu!

Før den tid, hadde eg gleda av å helse på Kystjordmødrene, som i mars hadde samling i Sveio. Kystjordmødrene er ei gruppe jordmødre frå vestlandskommunar som med jamne mellomrom møtest for å utveksle erfaringar.